Misy Fianarana na "Cours Thématiques" izay ampiantranon'ny Namaskar araky ny fahafahan'ny mpampianatra

I - COURS SHPA ( Sciences Humaines et Psychiques Appliquées) Nouvelle Formule

iarahana amin'i Atoa RANDRIANARISON Roberto - Chercheur indépendant en Sciences Humaines .

Faharetan'ny fampitàna fahalalàna : arakaraky ny taranja na thèmes. 

Teny ampiasaina : teny malagasy fa ny termes génériques dia tazomina amin'ny teny ahafantaran'ny be sy ny maro azy.

Mahazo "Attestation" rehefa mahavita ny fianarana.

Votoatin'ny fianarana :

Fampitàna fahalalàna pratique sy théorique mikasika ny olombelona sy ny vatany : ny olombelona sy ny asa fikoloana ny "angovo" mamelona sy mahavelona.

Fandalinana ny Olombelona ara-tsaina : famaritana sy fahalalàna fototra mikasika ny "izaho" (Fisainana), fanafohazana ireo fanomezam-pahasoavana voajanahary azo avy amin'ny amparahatoka na "subconscient" : "Magnétisme personnel", "radiesthésie", ny herin'ny "visualisation", sns ...

Ny olombelona amin'ny maha-fanahy azy : mifandraika amin'ny tontolon'ny fanahy araka ny ohabolan'ny Ntaolo Malagasy hoe "Ny fanahy no olona".

Raha mila fanampi-panazavàna bebe kokoa ianao dia miantsoa ny tel 034 07 842 92 na koa manatòna ny foibe misy an'i  Namaskar ao  Andohan'Analakely -15, lalana Henry Razanatseheno.

 

 

 

 


lienfr